• Textová podstrana

   • Organizačná štruktúra školy v šk. roku 2023/2024

     

    Telefón:  02/638 209 09

    Web školy: www.zsdudova.edupage.org

    E- mail: zsdudova@zsdudova.sk

     

    Vedenie školy:

     

    Riaditeľka školy:

    Mgr. Hana Závodná

    Štatutárna zástupkyňa

    Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň:

    Mgr. Ľudovika Vyskočová

    Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň:

    RNDr. Jana Surovčíková

    Výchovný poradca:

    Mgr. Janka Aghová

    Školskí špeciálni pedagógovia:

     Mgr. Zuzana Slováková
    Mgr. Martin Záni, PhD.

    Školskí psychológovia:

    Mgr. Katarína Naďová

    Mgr. Júlia Krchlíková

     

    Pedagogickí pracovníci:

    I. stupeň

     

    ŠKD

    meno a priezvisko

    trieda

    zástupca v

     

    Mgr. Dana Brunclíková

    Mgr. Gabriela Fendeková

    1.A

    3.C

     

    p. Lenka Lehutová

    Mgr. Gabriela Vöröšová

    1.B

    4.B

     

    p. Lea Lenčéšová

    p. Gabriela Mrázková

    1.C

    2.B

     

    Bc. Viola Urbanová

    Mgr. Anežka Lučivjanská

    1.D

    2.C

     

    Mgr. Anna Lomen

    Mgr. Katarína Vargová

    2.A

    3.B

     

    Mgr. Patrik Turoczi

    Mgr. Renáta Raučinová

    2.B

    1.C

     

    p. Etela Slováková

    PhDr. Andrea Suchá

    2.C

    1.D

     

    Mgr. Elena Smíkalová

    p. Tatiana Skladaná Šumská

    3.A

    2.A

     

    p. Andrea Tureková

    Mgr. Zuzana Molnárová

    3.B

    3.A

     

    Mgr. Peter Srnec

    Mgr. Jana Sýkorová

    3.C

    1.A

     

    Mgr. Lenka Komjatová

    Mgr. Simona Beňková

    4.A

    4.C

     

    Mgr. Petra Supeková

    Mgr. Alena Lampertová

    4.B

    1.B

     

     

    Mgr. Ivana Čellárová

    4.C

    4.A

     

     

    Mgr. Petra Murgáčová

     

     

     

     

     

     

     

    II. stupeň

    meno a priezvisko

    trieda

    zástupca v triede

    Mgr. Barbora Stachová

    5.A

    5.B

    Mgr. Michaela Juráková

    5.B

    5.A

    Mgr. Ľubomír Lesňák

    5.C

    6.B

    Mgr. Silvia Tormová

    6.A

    9.A

    Mgr. Ľuboš Paller

    6.B

     

    Mgr. Lenka Bryndzová

    6. C

    9.C

    Mgr. Janka Škutová

    7. A

    7.C

    Mgr. Iveta Gerbáčová

    7. B

    8.B

    RNDr. Katarína Jankelová

    7.C

    7.A

    Ing. Mária Martonová

    8. A

    5.C

    p. Daniela Beňová

    8.B

    9.B

    Mgr. Slávka Martinková

    9. A

     

    Mgr. Daniela Lexmannová

    9. B

     

    Mgr. Vladimíra Kutajová

    9.C

    6.C

    Mgr. Janka Aghová

     

    8.A

    Mgr. Katarína Luljáková

     

     

    Mgr. Silvia Krnáčová

     

     

    Mgr. Beáta Petrovičová

     

     

    Mgr. Matej Mihál

     

     

    Mgr. Ilona Bázliková

     

     

    p. Dominik Poláček

     

     

    p. Stanislava Molnárová

     

    7.B

    Ing. Monika Lauková

     

     

    Mgr. Berenika Macáková

     

     

    Mgr. Marta Matejkinová

     

    6.A

    Mgr. Berenika Chudíková

     

     

     

    Asistenti učiteľa

    Mgr. Martina Rumanová

     

     

    Mgr. Peter Srnec

     

     

    p.  Lea Lenčéšová

     

     

    Mgr. Dana Brunclíková

     

     

    Katarína Pekárová

     

     

    p. Linda Bóryová

     

     

    Mgr. Andrea Spišiaková Helexová

     

     

    Mgr. Berenika Chudíková

     

     

     

     

     

    Pracovné skupiny:

    názov

    predseda

    Pracovná skupina ŠKD

    p. Etela Slováková

    Pracovná skupina I. stupeň

    Mgr. Zuzana Molnárová

    Pracovná skupina slovenského jazyka a literatúra

    Mgr. Daniela Lexmannová

    Pracovná skupina matematiky a informatiky

    RNDr. Katarína Jankelová

    Pracovná skupina cudzích jazykov

    Mgr. Janka Aghová

    Pracovná skupina prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

    Mgr. Ľuboš Paller

    Pracovná skupina výchov a technika

    Mgr. Janka Škutová

     

    Nepedagogickí zamestnanci:

    Tajomníčka školy:

    Bc. Andrea Bošková

    Ekonómka:

    p. Andrea Gandžalová

    Školník:

    p. Adam Jozef Majerský

    Upratovačky:

    p. Petra Maghraby

     

    p. Ľubica Lyžičková

     

    p. Jozefína Trnkusová

    Informátor:

    p. Ľuboš Majerský

    Vedúca školskej jedálne:

    p. Tatjana Bušniaková

    Hlavná kuchárka:

    p. Milada Belányiová

    Pomocný kuchár:

    p. Kamila Mészárošová

    Pomocnice:

    p. Blanka Novotková

     

    p. Soňa Neckárová

     

    p. Lenka Horváthová

     

    p. Marián Preisinger

     

    p. Petra Chrenková

     

     

    Organizácia vyučovania:

    Hodina

    Začiatok

    Koniec

    Dĺžka prestávky

    v minútach

    0.

    7:00

    7:45

    15

    1.

    8:00

    8:45

    10

    2.

    8:55

    9:40

    15

    3.

    9:55

    10:40

    10

    4.

    10:50

    11:35

    10

    5.

    11:45

    12:30

    10

    6.

    12:40

    13:25

    35

    7.

    14:00

    14:45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

    Prázdniny

     

    Termín prázdnin

    Jesenné

    30.október-31.október 2023

    Vianočné

    23.december 2023 - 7. január 2024

     

     

     

     

    Jarné (Bratislavský kraj, Nitriansky a Trnavský kraj)

    4.marec - 8.marec 2024

    Veľkonočné

    28. marec - 2. apríl 2024

    Letné

    1. júl - 31. august 2024

     

    Stránkové hodiny vedenia školy:

    Pondelok až piatok v čase od 7:30 do 15:30 len po telefonickom dohovore – tel. č.:

    02/63 820 909

    Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne:

    Utorok od 7:00 do 7:45,  po telefonickom dohovore, tel. číslo: 02/63 820 909

     

    Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa:

    po telefonickom dohovore

    Prevádzka ŠKD v riadnom režime:

    od pondelka do piatka

    ráno

    Od 6:30 hod. do začiatku vyučovania

    po vyučovaní

    Od skončenia vyučovania do 17:30

     hod.