• Termín zápisu: 12.4.2024 (piatok) 15:00 - 18:00

                               13.4.2024 (sobota) 8:00 - 12:00

    K zápisu je potrebné priniesť:

    • rodný list dieťaťa,
    • občiansky preukaz,
    • prípadne súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa.     

    Na zápis privedú zákonní zástupcovia deti, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia šiesty rok veku. Spolu s dieťaťom by mali prísť obaja zákonní zástupcovia.

    Elektronická prihláška je zverejnená na webovej stránke školy.

    Do školského obvodu ZŠ Dudova 2 patria tieto ulice: Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska

    V prípade vysokého počtu zapísaných detí budú pri prijímaní uprednostnené deti z obvodu školy.