• Vieme ako na to
  • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
  • Novinky

     • No BackPack Day

      Zmena sveta vďaka batohu.

      No BackPack Day je deň, keď deti po celom svete chodia do školy bez batohov. Aj naši žiaci sa s radosťou zapojili do tejto ,,challenge".
      Nosili všetky svoje knihy a školské potreby v rukách alebo v originálnych ,,nádobách“, aby zvýšili povedomie miliónov detí na celom svete, ktoré musia chodiť kilometre do školy so svojimi knihami a školskými potrebami v rukách, pretože si nemôžu dovoliť batoh.
      Cieľom tohto obľúbeného happeningu, šíriaceho sa sociálnymi sieťami, je upozorniť na milióny detí v krajinách tretieho sveta, pre ktoré vzdelanie nie je ľahko prístupné a denne nosia školské pomôcky v ruke do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov.

    • No BackPack Day
    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

      Vo štvrtok 23. novembra 2023 sa uskutočnilo na SOŠT Vranovskej v Bratislave - Petržalke okresné kolo technickej olympiády.

      Našu školu výborne reprezentovali v dvojiciach Daniela Gondová a Vanessa Vavrová, ktoré sa v kategórii A (dvojice 8. a 9. ročník) umiestnili na krásnom 3. mieste.

      Ešte lepšie sa darilo v súťaži jednotlivcov Michalovi Hercegovi, ktorý v kategórii B (5. až 7. ročník ) skončil na

     • Mikulášska kvapka krvi

      Petržalka opätovne vyzýva na dobrovoľné darovanie krvi: buďme v čase Vianoc štedrejší a solidárnejší

      Začiatkom decembra sa uskutoční tradičná Mikulášska kvapka krvi 2023. Na konkrétny termín je potrebné prihlásiť sa vopred cez online rezervačný systém na webe samosprávy.

      Darovanie krvi je prospešným a jednoduchým humánnym činom, ktorým môže zdravý človek pomôcť obetiam úrazov či nehôd, pacientom s leukémiou alebo iným ochorením krvných buniek.

     • Mediálna výchova v rodine a v škole

      Žijeme vo svete, ktorý má pre nás nový rozmer, ten digitálny. Či sa nám to páči a či nie, je našou súčasťou a my sa musíme naučiť v ňom žiť. Digitálny svet je nástroj, ktorý ako čokoľvek iné, nám môže dobre slúžiť, no nesprávnym prístupom aj škodiť.

      Nedá sa poprieť veľký pozitívny prínos digitálnych technológií pre náš každodenný život. Ako príklad stačí zájsť do nedávnej minulosti v situácii karantény. Hoci bola ťažká, možnosť pomocou internetu a technológií pracovať z domu, vzdelávať sa, komunikovať s rodinou a priateľmi, nakupovať a iné potrebné aktivity nám túto situáciu značne uľahčila. Aj jej využitie pre zábavu v primeranej forme a čase je dobrá vec.

    • Projekty žiakov žiackeho parlamentu
     • Projekty žiakov žiackeho parlamentu

      ZŠ Dudova sa stala súčasťou participatívnych rozpočtov miestnych poslancov.
      Žiaci žiackeho parlamentu dostali za úlohu vymyslieť projekt, ktorý by zlepšil výchovno – vzdelávaci proces alebo medziľudské vzťahy. Predtým sa zúčastnili workshopu, kde si to mohli vyskúšať. Nápadov bolo neúrekom, ale mu
  •  

    

   V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila do Grantového programu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

    

   Názov nášho úspešného projektu: S florbalom hravo na Dudovej

    

   Hlavným cieľom projektu bolo a bude rozvíjať poznanie zdravého životného štýlu u detí, rozvoj pohybovej kultúry a zlepšovanie zručností žiakov, získavanie sociálnych zručností, rozvoj cieľavedomosti, podpora kladného vzťahu k pohybovým, športovým aktivitám, napomáhanie rozvoja súdržnosti skupiny, sebaúcty a sebavedomia u detí,...

    

   Kvalitatívnym a kvalitatívnym výsledkom realizácie je najmä:

   - zlepšenie pohybovej gramotnosti detí

   - spoznanie športu florbal

   - zdokonalenie  a zlepšenie športových zručností a mäkkých zručností detí

   - rozvoj sebaúcty, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie spolupráce v rámci kolektívu

   - podporenie pozitívneho vzťahu k športovaniu a zdravého životného štýlu detí

   - zlepšenie materiálneho vybavenia kabinetu Tv, zlepšenie podmienok na šport najmä podpora kolektívneho športu florbal

    

   Realizáciu tohto športovo zameraného projektu považujeme v dnešnej technicky vyspelej spoločnosti za veľmi dôležitú. Nesmieme zabúdať na zdravie detí a podporu všetkých aktivít, ktoré k tomu prispejú.

    

    

    

   Ďakujeme hl. mesta SR Bratislava za možnosť realizovať tento projekt v našej Základnej škole.

    

  • Naša škola je v projekte Spolu múdrejší 3

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 11. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • {#1508} 1