• SmartBooks

    • Vážení rodičia, milí žiaci! Máte k dispozícii prvú inteligentnú cvičebnicu. SmartBooks Vás milí žiaci, Vášho syna, dcéru vážení rodičia vyskúša, vysvetlí mu, čo nevie a precvičuje až do naučenia. Učivo je sprostredkované zábavnou formou. Podľa recenzií si deti používajúce pravidelne  smartbooks zlepšia výsledky o jeden až dva stupne. Obsahuje celé učivo ZŠ a 6 predmetov SŠ. Odporúčame začať pravidelne pracovať s týmto portálom, ktorý sme v spolupráci so Spolkom priateľov ZŠ Dudova zakúpili na celý šk. rok. Veríme, že pomôže najmä žiakom, ktorí majú slabšie výsledky pri vzdelávaní. Každému bude odovzdané prihlasovacie meno a  heslo do smartbooks. Zároveň posielame informácie ako sa prihlásiť, ako smartbooks používať.