• Vážení rodičia,

     v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.

     číslo účtu: SK37 5600 0000 0094 0887 4001


     Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

      

     Dve percentá pre školu

     Spolok priateľov školy pri ZŠ Dudova 2


     Vážení priatelia, pošleme Vám tlačivá na možnosť príspevku z Vašich daní a z daní Vašich firiem vo výške 2 %. Náš spolok spĺňa podmienky, bol zaregistrovaný notárskou komorou medzi prijímateľov dane a je na zozname. Je potrebné vedieť, že pokiaľ 2% Vašich daní nikomu nepošlete, zostanú štátu. Je to pre spolok skvelá možnosť ako získať financie.Fyzická ani právnická osoba tým nezíska ani nestratí,keď túto možnosť využije. Tlačivá, ktoré Vám touto formou pošleme stačí vyplniť a poslať na príslušný daňový úrad. Ak chcete byť trochu aktívni, oslovte prosím vedenie Vašich firiem ako právnické osoby - tam sú veľké zdroje, ktoré môže právnická osoba na rozdiel od fyzickej rozdeliť viacerým prijímateľom. Takisto môžte  vysvetliť problematiku 2% svojím polovičkám, príbuzným, priateľom, známym a kolegom a požiadať ich o vyplnenie a poslanie tlačiva na príslušný daňový úrad.
     Nenechajte peniaze zbytočne štátu.

     Ďakujem.


     Jozef Kleofas
     predseda  Spolku priateľov školy pri ZŠ Dudova 2