• Školský psychológ

               Mgr. Katarína Naďová            katarina.nadova@zsdudova.sk
                       Mgr. Helena Žižáková               helena.zizakova@zsdudova.sk

               Môžete nás kontaktovať na mailovej adrese :   skolskypsycholog@zsdudova.sk

               Nájdete nás v budove školy v kabinete školskej psychologičky na 2. poschodí.            

               Konzultačné hodiny pre rodičov 

               Konzultácia  je možná po dohode, svoju návštevu prosím ohláste

          

           Čo robí školský psychológ:

          Napomáha tomu, aby sa všetci ktorí školu navštevujú, cítili bezpečne a maximálne spokojne.

          Vytvára atmosféru bez stresu, úzkostí a napätia

                  Dbá aby v škole prevládali priateľské a partnerské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ako aj žiakmi navzájom, založené na dôvere, opore, pomoci a spolupráci. ·     

                  Vytvára priestor pre otvorenú a úprimnú komunikáciu celého systému školy ·     

   ·              Vytvára také aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast

                  Zabezpečuje efektívnu spoluprácu školy a rodiny, prostredníctvom vzájomnej kooperácie

    

   Žiaci, neváhajte za mnou prísť ak:

   • Sa potrebujete o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci, a neviete komu sa zdôveriť.
   • Potrebujete pomoc pri riešení niečoho osobného
   • Vás trápi akýkoľvek problém s ktorým si neviete rady.
   • Máte problémy vo vzťahoch s kamarátmi, spolužiakmi, rodičmi či učiteľmi
   • Vás trápi tréma
   • Chcete sa lepšie sústrediť

    

                 Rodičia, môžete sa na mňa obrátiť ak:

   • Chcete konzultovať výukové a výchovné problémy Vašich detí
   • Má Vaše dieťa akékoľvek psychické problémy
   • Potrebujete informácie alebo odporúčanie inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií