• Rada školy

  • Na našej škole je zriadená Rada školy Dudova 2, ktorá pracuje v nasledujúcom zložení:

    

   Mgr. Ľuboš Paller Predseda, pedagogický zamestnanec
   Mgr. Jana Aghová Pedagogický zamestnanec
   p. Andrea Gandžalová Zamestnanec
   p. Katarína  Morvayová Rodič
   p. Dana Trefilová Rodič
   p. Nora Jánošová Rodič
   p. Ľudmila Budová Rodič
   Ing. Michal Radosa Zriaďovateľ
   Mgr. Ľuboš Kačírek Zriaďovateľ
   PaedDr. Robert Schnürmacher Zriaďovateľ
   Mgr. Juraj Kríž Zriaďovateľ