• Milí rodiča a žiaci, v priebehu mesiaca október nasadíme na škole nové prostriedie Office 365 od spoločnosti Microsoft.
     Každý žiak a zamestnanec dostane prihlasovacie meno a heslo do O365 s ktorým sa bude prihlasovať na školských počítačoch, na domácidh počítačoch cez prehliadač na stránke office.com alebo v mobile.

     Office 365 obsahuje množstvo funkcií ako napríklad: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, ... a všetky zadarmo

     Deti sa na hodinách informatiky postupne učia pracovať s novým nástrojom.
     Prihlasovacie meno žiaka je vždy v tvare:
     priezvisko1/2/3@zsdudova.sk (číslo za priezviskom záleží od množstva používatelov s rovnakým priezviskom)
     Heslo: deti/rodičia dostanú od triednych učiteľov, poprípade už dostali na hodine informatiky.

     Deti sa doma prihlasuju cez internetový prehliadač na stránke office.com.Alebo v ponuke Štart a kliknutím na ikonu Office.(Windows 10)

     Po prihlásení a zoznámení s O365 je potrebné aby ste si stiahli MS Teams tu.Alebo po kliknutí na ikonu Teams v prostredí O365.Teams budeme využívať na online vyučovanie namiesto aplikácie zoom.V aplikácii teams budú vytvorené tímy s názvom triedy alebo predmetu učiteľa, v kalendári budú zobrazené nasledujúce hodiny a na mail príde vždy upozornenie o tom že sa bude konať online hodina..

     V prípade akýchkolvek problémov s office-om píšte na mail admin@zsdudova.sk

      

    • Návod pre študentov - Teams