• Základná škola Dudova 2 je základná škola v Bratislave, v mestskej časti Petržalka na Dudovej ulici.

     

    Je najstaršou sídliskovou školou v tejto mestskej časti a svoju prevádzku začala 1. septembra 1977 pod názvom Základná škola Bierutova 17. V tom čase bola známa triedami s vyučovaním nemeckého jazyka. Po politických zmenách došlo 1. apríla 1991 k premenovaniu ulice, na ktorej škola stála, na Dudovu. V roku 1998, v dôsledku populačného vývoja v Petržalke, došlo k zlúčeniu základných škôl na Dudovej ulici 2 a na Dudovej ulici 4. Škola má dve telocvične, 22 tried, 6 špeciálnych učební, drevársku dielňu zameranú na rozvíjanie technického myslenia detí. Výchovno-vzdelávací proces na ZŠ počas jej histórie absolvovalo viac ako 2000 žiakov. V škole sa nachádza aj súkromná materská škôlka Krtko.

    Škola opakovane získala od UNICEFu titul Škola priateľská deťom, získala certifikát Škola podporujúca zdravie od Ministerstva školstva a realizuje projekty Infovek a Otvorená škola. Inštitúcia bola menovaná ako Škola roku 2015.