• Kontakt:

    Telefónne číslo do školskej jedálne: 02/ 63 825 198 alebo 0947 487 732

    e-mailová adresa:veducasj@zsdudova.sk

    Stránkové hodiny sú denne od 7:00 hod. do 8:00 hod.