• Krajské kolo vo futbale žiačok

     • Dňa 21. mája 2024 sa v Stupave konalo krajské kolo vo futbale žiačok - 5. a 6. ročník. Súťažilo celkovo 8 družstiev a naše dievčatá sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Predbehli ich iba dievčatá z Pezinka. Dievčatám srdečne blahoželáme! Žiačky na akcii sprevádzal pán učiteľ Mgr. Matej Mihal.

    • Zbierka Modrý gombík - UNICEF
     • Zbierka Modrý gombík - UNICEF

     • Milí rodičia,
      na našej škole bude dňa 14.5. 2024 prebiehať zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2024.
      Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré idú každý večer spať hladné.
      Žiaci môžu prispieť ľubovoľnou sumou. Na pamiatku dostanú modrý gombík vo forme odznaku.
      Podporiť zbierku môžete aj zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk.
      Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme. 
     • Dudova 2 v Bruseli

     • V polovici apríla sme opäť po niekoľkých rokoch navštívili neoficiálne hlavné mesto Európy, Brusel. Aby sme nestrácali čas, do Belgicka sme odleteli skoro ráno. S pani učiteľkou Matejkinovou a Aghovou, ktoré exkurziu zorganizovali, sme si stihli prezrieť centrum mesta s jeho dominantami, Atómium, park miniatúr Mini-Europe. Navštívili sme aj Parlamentárium pri Európskom parlamente, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o Európskej únii a dozvedeli sa viac o jej vzniku. Nezabudli sme sa odfotiť pri slávnej fontáne Manneken Pis a ochutnať belgické vafle, čokoládu i hranolky. Týchto pár dní sme si naozaj užili a už teraz sa tešíme na ďalšiu exkurziu. Už teraz rozmýšľame, kam sa pozrieme v nasledujúcom školskom roku.

     • Petržalská kvapka krvi 2024

     • Petržalka vyzýva na dobrovoľné darovanie krvi. Uskutoční sa 6. júna v Cik Cak Centre

      Na už 20. ročník dobročinného podujatia Petržalská kvapka krvi sa môžu záujemcovia prihlásiť cez online formulár na webe mestskej časti.

      Ku každoročným podujatiam organizovaným bratislavskou mestskou časťou Petržalka už tradične patrí aj Petržalská kvapka krvi, ktorá tento rok slávi okrúhle, 20. narodeniny. Rovnako tak si 20. jubileum svojho vzniku pripomína aj Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTS SR), spoluorganizátor dobročinnej aktivity.

      Aj preto sa samospráva rozhodla poňať najbližší výjazdový odber o čosi špeciálnejšie a pre darcov má v zálohe malé prekvapenie navyše.

      „Sme zástancami toho, aby pre darcov neboli motiváciou materiálne dary, ale najmä pocit zadosťučinenia, že pomohli niekomu, kto možno bojuje v nemocnici o život. Tento rok ale chceme trochu poľaviť a všetkým, ktorí darujú krv poskytnúť odmenu aj v inej forme,“ hovorí na margo úctyhodného výročia Mária Sláviková z oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu, ktoré akciu zastrešuje.

      Výjazdový tím NTS SR sa tento rok do Petržalky dostaví vo štvrtok 6. júna a odber bude vykonávať od 08:00 do 11:00 v Cik Cak Centre na Jiráskovej 3.

      Pre účasť je nutná online rezervácia vopred, a to najneskôr do pondelka 3. júna (vrátane) prostredníctvom registračného formulára na webe petrzalka.sk/kvapkakrvi.

      Záujemcovia o darovanie majú na výber z deviatich voľných termínov, pričom maximálna kapacita je obmedzená na 60 darcov.  

      NTS SR upozorňuje, že odberu sa môžu zúčastniť iba zdraví ľudia vo veku od 18 do 65 rokov s hmotnosťou od 50 kilogramov, ktorí spĺňajú základné kritériá darovania krvi.

      Tie preverí aj povinná vstupná prehliadka, ktorá zahŕňa vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave darcu, meranie tlaku či hladiny červeného krvného farbiva - hemoglobínu.

      Pre všetkých darcov bude v priebehu podujatia zabezpečený pitný režim a občerstvenie.

       

     • Slávik Slovenska 2024

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. V apríli prebehlo školské kolo. Žiaci súťažili v troch kategóriách od najmladších prvákov až po žiačky ôsmeho ročníka. Sme radi, že každý rok sa nájde mnoho detí, ktoré milujú spev a slovenské ľudové piesne.    

      A tu sú výsledky školského kola:

      I. kategória (1. – 3. ročník):

      1. miesto: Isabel Galková

      2. miesto: Petra Blaškovičová

      3. miesto: Anna Aghová

      Čestné uznanie: Terézia Beržinská

      II. kategória (4. – 6. ročník):

      1. miesto: Martin Gajdoš

      2. miesto: Ester Mikusová

      3. miesto: Natália Dinušová a Michaela Jakubcová

      Čestné uznanie: Oliver Mokrý

      III. kategória (7. – 9. ročník):

      1. miesto: Nella Hrdlovicsová

      2. miesto: Soňa Mináriková a Martina Lukáčová

      3. miesto: Zorka Vöröšová a Daniela Gondová

      Čestné uznanie: Natália Rybárová

      V okresnom kole, ktoré sa konalo 2. mája 2024 v Dome kultúry Lúky našu školu reprezentovali Isabelka Galková, Martin Gajdoš a Soňa Mináriková. Súťažiaci získali cenné skúsenosti a Martin Gajdoš si odniesol aj čestné uznanie.

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu! Vďaka patrí aj pani učiteľkám Mgr. Janke Škutovej a Mgr. Alene Lampertovej za organizáciu šk. kola a prípravu detí na okresné kolo.

    • Deň Zeme 2024
     • Deň Zeme 2024

     • Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Na ZŠ Dudova deti po celý týždeň od 22. apríla do 26. apríla robili rôzne aktivity súvisiace s ekológiou. Témy ako zmena klímy, udržateľnosť životného prostredia a znečistenie ovzdušia sa predsa dotýkajú nás všetkých.

      Na matematike riešili slovné úlohy s ekologickou a environmentálnou témou, na anglickom jazyku sa o Zemi rozprávali po anglicky, na výtvarnej výchove maľovali a triedy 7.B a 5.B zasa išli a poupratovali školský dvor a blízky lesík. A že bolo čo upratať – viď foto😊

      Veríme, že udržiavať si poriadok, separovať a chrániť životné prostredie budú deti nielen počas aktivít, ale vždy.

    • Pyžamový deň!
     • Pyžamový deň!

     • Na ZŠ Dudova sme si 5. apríla spoločne urobili bláznivý deň ,,PYJAMA DAY“. Týmto dňom sme si chceli pripomenúť 1. apríl.
      Každý z Vás vie, že na 1. apríla môžete kdekoho prekabátiť či vystreliť si z niekoho. A tiež viete, že žart z niekoho iného si môžete v ten deň urobiť beztrestne.
      Medzi rôznymi krajinami na svete sa samozrejme tento deň vníma a užíva inak. Väčšinou však vo všeobecnosti platí ospravedlnenie pre vtipy na prvý apríl.
      Zapojil sa naozaj veľký počet žiakov, ale aj učiteľov. Dokázali, že majú zmysel pre humor! Prišli v rôznych pyžamách, županoch a domácom oblečení.

       
     • Biblická olympiáda

     • Dna 21.3.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili Biblickej olympiády - dekanátne kolo. Boli to  žiaci 6. ročníka Matej Kubík, Matúš Nedeliak a Terézia Nováková. Žiaci súťažili v tímoch, kde si overovali vedomosti z Biblie. I keď deti hodnotili súťaž ako pomerne náročnú, boli spokojné, že sa zúčastnili a umiestnili na 4. mieste. Otázky boli zamerané na výchovu k hodnotám a podporu medziľudských vzťahov. Žiakov na súťaži sprevádzala pani učiteľka Mgr. Slávka Martinková. Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu školy.

    • Triedne aktívy
     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      v utorok, 9.4.2024, od 17:00 do 18:30 sa uskutočnia konzultačné triedne aktívy. V prípade inej formy triedneho aktívu vás budú triedni učitelia informovať.

    • Ekonomická olympiáda pre základné školy
     • Ekonomická olympiáda pre základné školy

     • V dňoch 15. až 26.1.2024 prebehli školské online kolá súťaže Ekonomická olympiáda pre základné školy.

      Z vyhodnotenia, ktoré nám bolo doručené v marci 2024 vyplýva, že sa do súťaže zapojilo 6 193 žiakov z 214 škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť v teste dosiahla 43 %.

      Na našej škole sa snažíme rozvíjať a podporovať u žiakov aj finančnú gramotnosť.Aj preto sa do súťaže zapojilo 9 žiakov z ôsmeho ročníka a 18 žiakov z deviateho ročníka. Z toho 23 žiakov dosiahlo úspešnosť 43 % a viac.

      Veľmi nás potešil aj výsledok Adama Šimona, žiaka 9. ročníka. Adam odpovedal správne na 84 % otázok a bol medzi 50 najúspešnejšími žiakmi v bratislavskom kraji. Celkovo sa umiestnil na 7. mieste v rámci tohto kraja.V bratislavskom kraji bolo do súťaže zapojených 1 239 žiakov.

      Súťaž na škole organizovala Mgr. Vladimíra Kutajová, za čo jej patrí poďakovanie. Rovnako ďakujeme aj všetkým zúčastneným za peknú reprezentáciu školy a Adamovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému výsledku!